Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. A


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/14/11542/414945
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 1 700,00 zł
Cena netto za godzinę 34,00 zł Cena brutto za godzinę 34,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-28 Termin zakończenia usługi 2019-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-28
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. A. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Ponadto ukończenie szkolenia prawa jazdy kat. A przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli wiedzy pozwalającej na podejście do państwowego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Drukuj do PDF