Kategorie usług
 
Menu

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/14/8058/414944
Cena netto 699,00 zł Cena brutto 699,00 zł
Cena netto za godzinę 87,38 zł Cena brutto za godzinę 87,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-23 Termin zakończenia usługi 2019-07-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Monika Połosak Telefon 513 072 949
E-mail monika.polosak@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdania finansowego oraz kwestii podatkowych dla jednostek w/w zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych organizacji Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - posiadał wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości i podatków organizacji pozarządowych. - nabycie umiejętności zastosowania poznanych przepisów w praktyce życia codziennego - nabycie niezbędnych kompetencji społecznych, aby móc skutecznie zająć się ochroną danych osobowych, wg nowych przepisów.
Drukuj do PDF