Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. D (po B)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/28256/414870
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 56,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-30 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców Robert Prosianowski
Osoba do kontaktu Robert Prosianowski Telefon +48506051504
E-mail robert.p13@onet.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby kontrahentów o 2 % oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2 % w przeciągu roku od zakończenia usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: - autobusem - zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. Podczas trwania kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, dowie się jaka jest odpowiedzialność i obowiązek kierowcy wobec przewożonych osób. Przypomniane zostaną także zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie trwania usługi uczestnik nabędzie umiejętności prowadzenia autobusu w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno - obsługowe pojazdu. Uczestnik podniesie także swoje kompetencje społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.
Drukuj do PDF