Kategorie usług
 
Menu

kurs dla kandydatów na księgowych


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/16238/414660
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 290,00 zł
Cena netto za godzinę 15,73 zł Cena brutto za godzinę 15,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 82
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-03 Termin zakończenia usługi 2019-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-02
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na księgowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie
Osoba do kontaktu Barbara Mazur Telefon +48 91 433 98 32
E-mail biuro@szczecin.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który jest pierwszym stopniem na ścieżce rozwoju zawodowego przygotowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Drukuj do PDF