Kategorie usług
 
Menu

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/8058/414576
Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł
Cena netto za godzinę 66,56 zł Cena brutto za godzinę 66,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2019-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881087008
E-mail sylwia.ficek@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników się z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie posiadał wiedze na temat sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne); - uczestnik będzie znał sposoby kalkulacji kosztów zgodnie z przyjętymi praktykami ekonomicznymi; - uczestnik będzie znał możliwości w zakresie rozliczania kosztów komórek pomocniczych (w tym kosztów świadczeń wzajemnych); - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z rachunkiem kosztów w ewidencji księgowej;  - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia


Drukuj do PDF