Kategorie usług
 
Menu

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/8058/414560
Cena netto 699,00 zł Cena brutto 699,00 zł
Cena netto za godzinę 87,38 zł Cena brutto za godzinę 87,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-28 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881087008
E-mail katowice@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest omówienie z uczestnikami problemów rachunkowych i podatkowych w związku z amortyzacją środków trwałych i WNiP pod kątem ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; - uczestnik będzie posiadał wiedze na temat optymalizacji podatkowej w sytuacji złej i dobrej koniunktury; - uczestnik będzie potrafił rozwiązywać problemy związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z amortyzacją środków trwałych i WNiP;  - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia


Drukuj do PDF