Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/9313/414548
Cena netto 280,00 zł Cena brutto 344,40 zł
Cena netto za godzinę 56,00 zł Cena brutto za godzinę 68,88
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-09 Termin zakończenia usługi 2019-08-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-02
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat. - Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych. - Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów. - Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej. - Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele. - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc. - Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi. - Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej. - Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.
Drukuj do PDF