Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301) [MBON, MARR]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/31172/414499
Cena netto 1 279,00 zł Cena brutto 1 279,00 zł
Cena netto za godzinę 22,84 zł Cena brutto za godzinę 22,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-15 Termin zakończenia usługi 2019-10-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewelina Chrobak Telefon 797459896
E-mail szkolenia@taxconsilium.com
Cel usługi
Cel biznesowy
NAUCZYMY CIĘ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO !
Cel edukacyjny
​Celem kursu jest nabycie przez Ciebie wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości spółek prawa handlowego umożliwiającej prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o UoR (powinieneś znać pojęcia w rachunkowości, prowadzić ewidencje, dokonywać klasyfikacji aktywów, pasywów, środków trwałych, przychodów i kosztów, wyliczać amortyzację, prowadzić rozrachunki, obrót towarów, rozliczenia międzyokresowe, sporządzić rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sporządzać bilans, wypełniać deklaracje podatkowe, dokonywać wycen składników majątkowych przedsiębiorstwa) i przygotowanie Cię do pracy na stanowisku KSIĘGOWEGO (kod zawodu 331301 według klasyfikacji zawodów i specjalności MPIPS). Na Kursie możesz rozwinąć swoje kompetencje społeczne dot. kompetencji w planowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, lepszego poznania „własnych zasobów” oraz zwiększenia umiejętności pracy zespołowej. Szczegółowe cele kształcenia dot. spełnienia efektów uczenia się i kształcenia, które są opisane w zakładce "Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia".
Drukuj do PDF