Kategorie usług
 
Menu

SZKOLENIE: Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa – warsztaty księgowe dla średniozaawansowanych [MBON,MARR]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/31172/414432
Cena netto 978,00 zł Cena brutto 978,00 zł
Cena netto za godzinę 65,20 zł Cena brutto za godzinę 65,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-05 Termin zakończenia usługi 2019-10-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-04
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewelina Chrobak Telefon 797 459 896
E-mail szkolenia@taxconsilium.com
Cel usługi
Cel biznesowy
PODNIESIESZ SWOJE KWALIFIKACJE I POZNASZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ W PRAKTYCE !
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez Ciebie wiedzy w zakresie sprawozdań finansowych bilansu, rachunku wyników oraz polityki bilansowej. Dzięki 16 h praktycznych warsztatów zyskasz REALNE UMIEJĘTNOŚCI sporządzania SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH przedsiębiorstw (poznasz ich części, obowiązujące Cię terminy i tryby). W praktyce zobaczysz PROCEDURĘ ZAMYKANIA ROKU, a przede wszystkim nauczysz się przygotować BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (funduszu) własnym oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.Na zajęciach z trenerem-praktykiem rachunkowości poznasz zasady POLITYKI BILANSOWEJ I PODATKOWEJ (zrozumiesz ich istotę, zasady oraz poznasz rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej).Zdobędziesz PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI dokonywania WYCEN BILANSOWYCH I PODATKOWYCH poszczególnych składników aktywów i pasywów. Dowiesz się również, jak ujmować w księgach rachunkowych RÓŻNICE wynikające z tej wyceny.Podczas zajęć będziesz poznawał teorię, ale przede wszystkim - praktykę. Szkolenie w 70% składa się z warsztatów, podczas których ćwiczył na AUTENTYCZNYCH PRZYKŁADACH. Dzięki takiej formie zyskasz WIEDZĘ I KOMPETENCJE, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.
Drukuj do PDF