Kategorie usług
 
Menu

Środki trwałe KSR Nr 11 - ujęcie podatkowe i rachunkowe - zmiany 2019


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/21308/414427
Cena netto 449,00 zł Cena brutto 552,27 zł
Cena netto za godzinę 74,83 zł Cena brutto za godzinę 92,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-30 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-27
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601 955320
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę  z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego, kosztu wytworzenia środka trwałego,  ulepszenie środka trwałego a remonty, amortyzacji środków trwałych, zbycie środka trwałego, kosztami samochodu w firmie,  prezentacji i ujawniania informacji wg KSR i ustawy o rachunkowości. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego zasad standardu rachunkowości KSR 11 -Środki trwałe prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe . Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.
Drukuj do PDF