Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów kat. B „Kierunek Kariera Zawodowa”


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/41243/414343
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 26,63 zł Cena brutto za godzinę 26,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 169
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-14 Termin zakończenia usługi 2020-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Osoba do kontaktu Elżbieta Rogóż Telefon +48 18 449 08 99
E-mail szkolenia@mord.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego.
Drukuj do PDF