Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów kat. B „Kierunek Kariera Zawodowa”


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/41243/414343
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 26,63 zł Cena brutto za godzinę 26,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 169
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-13 Termin zakończenia usługi 2020-05-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Uprawnienia do wykonywania zawodu egzaminatora prawa jazdy kat.B po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się do uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Osoba do kontaktu Elżbieta Rogóż Telefon +48 18 449 08 99
E-mail szkolenia@mord.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego.


Drukuj do PDF