Kategorie usług
 
Menu

Kurs uzupełniający instruktora nauki jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym zewnętrznym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/38346/414069
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 38,46 zł Cena brutto za godzinę 38,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 91
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-02 Termin zakończenia usługi 2019-10-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-01
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs dla instruktorów nauki jazdy kat. A,B,C,D- 208 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia RENE Zdzisław Wiśniowski
Osoba do kontaktu Marzena Urban Telefon +48607806958
E-mail rene.biuro@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców. Uczestnik zdobędzie wiedze teoretyczną w zakresie przepisów dotyczących uprawnień instruktora nauki jazdy kat C. Uczestnik zdobędzie umiejętności praktyczne instruktora nauki jazdy kat. C będzie potrafił przekazać kandydatowi na kierowcę niezbędną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdem. Uczestnik zdobędzie kwalifikacje społeczne takie jak: będzie potrafił efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, potrafił radzić sobie z trudnymi sytuacjami zdarzającymi się na drodze- posiada świadomość dalszego rozwoju oraz umiejętność organizacji czasu, zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.
Drukuj do PDF