Kategorie usług
 
Menu

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/13899/413949
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 4 305,00 zł
Cena netto za godzinę 72,92 zł Cena brutto za godzinę 89,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-01
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TUV NORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Joanna Górska Telefon 32 786 46 74
E-mail j.gorska@tuv-nord.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę z zakresu nadzorowania systemu zarządzania, jako zbioru działań i procesów • zdobędzie informacje pozwalające na opracowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 w organizacji • pozyska wiedzę nt. implementacji wymagań standardów innych niż ISO 9001:2015 w procesy organizacyjne w ramach integrowania wymagań poszczególnych norm systemowych w jeden system w organizacji • uczestnik będzie potrafił nabytą wiedze wykorzystać do motywowania pracowników wszystkich szczebli organizacji dla potrzeb realizacji strategicznego kierunku i polityki jakości organizacji • na bazie pozyskanej wiedzy uczestnik będzie potrafił samodzielnie planować i przeprowadzać działania monitorujące oraz oceniać stopień skuteczności system zarządzania i jego poszczególnych procesów • nauczy się sterowania operacyjnego działaniami firmy w relacjach wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjnych • będzie potrafił proporcjonalnie do potrzeb i kontekstu organizacji udokumentować mechanizmy zarządzania jakością w niej przyjęte • nabędzie umiejętność zarządzania operacyjnego ludźmi w procesach • rozwinie kompetencje dotyczące delegowania zadań w organizacji, z uwzględnieniem ról i odpowiedzialności poszczególnych pracowników • po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyska certyfikat, potwierdzony akredytacją personelu Polskiego Centrum Akredytacji, tym samym będzie rozwijał swoje umiejętności i kompetencje, celem m.in. podtrzymania ważności owego certyfikatu
Drukuj do PDF