Kategorie usług
 
Menu

Organizacja miejsca pracy w oparciu o działania 5s


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/34202/413943
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-26 Termin zakończenia usługi 2019-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-25
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FUTURE EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Paweł Socha Telefon
E-mail szkoleniadlawas@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił identyfikować marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, będzie wiedział jak zorganizować stanowisko pracy i procesy oparte na zasadach 5S, będzie umiał utrzymać i doskonalić system 5S podczas własnej pracy oraz  będzie wiedział jak dopasować system 5S do specyfiki określonych procesów produkcyjnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się oraz poszukiwania informacji, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pracą na stanowisku produkcyjnym.
Drukuj do PDF