Kategorie usług
 
Menu

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/13899/413936
Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 771,20 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 73,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-06 Termin zakończenia usługi 2019-11-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-06
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TUV NORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Joanna Górska Telefon 32 786 46 74
E-mail j.gorska@tuv-nord.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zastosowanie przez Uczestnika kursu (Pełnomocnika lub kandydata na Auditora wewnętrznego SZJ) w przeciągu max. 2 cykli auditowych po ukończeniu szkolenia (gdzie cykl auditowy trwa rok czasu liczony między auditami strony trzeciej (prowadzonymi przez jednostkę certyfikującą) metodologii auditów wewnętrznych dla potrzeb monitorowania pomiarów, analizy i oceny skuteczności i efektywności systemu zarządzania i procesów, przyjętych przez firmę, w której pracuje uczestnik szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz zaznajomienie z procesem auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwa o higieną pracy w organizacji. Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych w zakresie w/w systemu. W wyniku szkolenia uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem funkcji auditora.


Drukuj do PDF