Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacyjny kandydatów na egzaminatorów w zakresie kat. B prawa jazdy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/11265/413862
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 28,40 zł Cena brutto za godzinę 28,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 169
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Urząd Marszałkowski Województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z Ustawa z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami, oraz rozporządzeniem z dnia 28.06.2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Osoba do kontaktu Katarzyna Sztabińska Telefon 601948303
E-mail k.sztabinska@word.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do sprawdzania kwalifikacji w formie egzaminu państwowego osób ubiegających się o prawo jazdy


Drukuj do PDF