Kategorie usług
 
Menu

indywidualny kurs języka niemieckiego "Kierunek Kariera"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/11761/413723
Cena netto 2 160,00 zł Cena brutto 2 160,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-18 Termin zakończenia usługi 2019-10-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bochni
Osoba do kontaktu Danuta Sucharska Telefon 531777970
E-mail nck.bochnia.kursy@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1. Zapoznanie Słuchacza z właściwą dla języka wymową o akcentem. 2. Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego. 3. Wykształcenie w podstawowym zakresie umiejętności rozumienia mowy i języka pisanego, mówienie, czytanie i pisania. 4. Przygotowanie Słuchacza do samodzielnej nauki języka niemieckiego. Po ukończeniu kursu osoba ucząca się nabędzie UMIEJĘTNOŚCI: rozumie krótkie wypowiedzi, proste zdania, polecenia, prośby- rozumie krótkie teksty - porozumiewa się w codziennych sytuacjach - opisuje prostymi zdaniami np. swoja rodzinę - zainteresowania - potrafi napisać krótki tekst o sobie rodzinie itp potrafi wypełnić formularz np z danymi osobowymi w hotelu na lotnisku. WIEDZA posiada podstawowy zasób słownictwa oraz struktur gramatycznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę pracy własnej - identyfikuje własny styl uczenia sie.
Drukuj do PDF