Kategorie usług
 
Menu

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA –średnie MŚP


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/8120/412554
Cena netto 14 000,00 zł Cena brutto 17 220,00 zł
Cena netto za godzinę 368,42 zł Cena brutto za godzinę 453,16
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-16 Termin zakończenia usługi 2019-08-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-09
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Trendy Solutions Sp. z o. o., Sp. kom.
Osoba do kontaktu Beata Karolak Telefon +48 607 166 132
E-mail biuro@trendy-s.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem doradztwa jest diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, która określi cele rozwojowe przedsiębiorstwa oraz cele rozwojowe kadry kierowniczej. „Diagnoza potrzeb rozwojowych” zostanie przygotowana na podstawie analizy strategicznej przedsiębiorstwa, działań wpierających konkurencyjność w branży oraz potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej. Wynikiem przeprowadzenia diagnozy będzie przygotowanie planu rozwoju dla konkretnego przedsiębiorstwa. W wyniku doradztwa uczestnicy usługi nabędą wiedzę w postaci: głównych kierunków rozwoju i celów strategicznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed firmą. Zdobędzie umiejętność ustalania luk kompetencyjnych konkretnych umiejętności pracowników, opisu stanowisk pracy, określeniu kierunku rozwoju, formułowaniu strategii przedsiębiorstwa w 4 perspektywach: finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Uczestnik będzie umiał analizować potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej oraz określać cele rozwojowe. Po zakończeniu doradztwa Uczestnik będzie umiał analizować zmiany zachodzące w firmie, zdobywać informacje o najbliższym otoczeniu firmy, w tym swojej konkurencji. W obszarze kompetencji społecznych, uczestnik rozwinie zdolność kształtowania własnego rozwoju poprzez większą świadomość swoich słabych i mocnych stron.
Drukuj do PDF