Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Finance Business Partner" (edycja I).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/13198/412418
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 35,14 zł Cena brutto za godzinę 35,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 185
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w przedsiębiorstwach funkcji Finance Business Partner. Finance Business Partner to osoba, która realizuje zadania doradcze/usługowe na rzecz innych komórek. Pomaga spojrzeć na decyzje przez pryzmat konsekwencji finansowych i ich wpływu na osiąganie celów organizacji. Pomaga budować/krytycznie ocenia budowane prognozy, wyznaczane cele cząstkowe, założenia cenowo-kosztowe, wspiera inne komórki w budowaniu polityki cenowej i rabatowej, budowaniu portfela produktowego w celu długofalowego zabezpieczenia marż i osiągania celów. Finance Business Partner zapewnia wsparcie procesów decyzyjnych tak, aby podejmowane decyzje były zgodne ze zdefiniowanymi celami, wyrażonymi przede wszystkim za pomocą mierników finansowych. Studia podyplomowe Finance Business Partner przekazywać będą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej, analizy danych, technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, zarządzania strategicznego oraz umiejętności skutecznego przekazywania informacji finansowych - komunikacji. Finance Business Partner powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami w 3 głównych obszarach: a) strategicznym - umiejętność prowadzenia analiz strategicznych, gromadzenia danych i budowania prognoz; głębokie rozumienie uwarunkowań danego biznesu, czynników przewagi konkurencyjnej, strategii konkurowania, b) finansowym – znajomość systemów rachunków kosztów, rozumienie zróżnicowanych metod kalkulacji marż, znajomość modeli wyceny i czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, umiejętność planowania finansowego i oceny efektywności realizowanych działań, c) komunikacyjnym – umiejętność przekonywania, argumentowania, komunikowani się w sytuacjach trudnych; umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych; umiejętność syntetycznego przekazywania złożonych informacji finansowych za pomocą zwięzłych i komunikatywnych raportów, umiejętność prezentacji danych finansowych w zrozumiały (użyteczny) sposób. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwent studiów podyplomowych Finance Business Partner posiadał wiedzę i umiejętności wskazane powyżej.


Drukuj do PDF