Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami IT" (edycja V)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/13198/412406
Cena netto 7 290,00 zł Cena brutto 7 290,00 zł
Cena netto za godzinę 43,39 zł Cena brutto za godzinę 43,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 168
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów zakończone uzyskaniem dwóch międzynarodowych certyfikatów PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® oraz jednym lub nawet dwoma dyplomami ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) (patrz Rekrutacja i opłaty). Zajęcia są prowadzone przez wykładowców UEP będących aktywnymi konsultantami biznesowymi oraz przez przedstawicieli praktyki gospodarczej i zawodowych trenerów.


Drukuj do PDF