Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)" (edycja V)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/13198/412378
Cena netto 4 290,00 zł Cena brutto 4 290,00 zł
Cena netto za godzinę 26,81 zł Cena brutto za godzinę 26,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do przeprowadzenia wdrożenia programu zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie. Po zakończeniu studiów słuchacze: - umieją powiązać sukces wdrożenia z koordynacją strategii marketingowej, systemu ICT ją wspierającego i działań z zakresu zarządzania zmianą w organizacji, - potrafią dokonać wyboru procesów podlegających digitalizacji i ich usprawnienia przed wdrożeniem systemu klasy CRM, - umiejętnie planują akcenty w projekcie wdrożeniowym, tak aby osiągnąć jak najszybsze konkretne wyniki uzasadniających kontynuowanie projektu, - świadomie dokonują wyboru partnera technologicznego wdrożenia i potrafią ustrzec się przed przerzuceniem odpowiedzialności za niepowodzenia implementacji technicznej, - potrafią zaplanować szkolenia i system motywacyjny dla pracowników na co dzień korzystających z systemu, - potrafią wykorzystać dane rejestrowane w systemie dla celów sprzedaży i marketingu, - umieją zaplanować (zarządzanie relacjami z klientami w mediach społecznościowych - SCRM / CRM w social media), - mają świadomość ograniczeń, jakie nakłada na projekt ochrona danych osobowych.


Drukuj do PDF