Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie" (edycja VIII).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/13198/412351
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 691-534- 30-63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Coraz większe znaczenie relacji międzyludzkich w biznesie, a tym samym emocji, rozwój marketingu partnerskiego, a także wzrost znaczenia sfery usług w gospodarce uzasadniają celowość doskonalenia umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się każdego menedżera. Celem studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m. in. z takich dziedzin, jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie własnym wizerunkiem, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami, socjologami.


Drukuj do PDF