Kategorie usług
 
Menu

Operator koparkoładowarek, wszystkie, kl. III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/09/10312/412185
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 35,82 zł Cena brutto za godzinę 35,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-26 Termin zakończenia usługi 2019-07-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-25
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia operatora koparkoładowarek - po odbyciu obowiązkowego szkolenia i egzaminie - nadawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w myśl Rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2017 (Dz.U z 20.01.2017r.poz.134)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uprawnienia operatora uzyskuje się po zdanym egzaminie przed Komisją IMBiGS
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Aneta Sosnowska Telefon 507124198
E-mail a.sosnowska@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi koparkoładowarek (III klasa uprawnień) Kod zawodu : 834206. Uczestnik kursu pozna budowę koparkoładowarki, układy i zasady pracy poszczególnych zespołów i układów oraz rozróżnia rodzaje i typy koparkoładowarek, będzie potrafił pracować koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów w zakresie posiadanej III klasy uprawnień, nauczy się wykonywać prace ziemne koparkoładowarką z zachowaniem zasad obsługi i eksploatacji w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, będzie umiał ocenić jakość prac wykonywanych koparkoładowarką, nauczy się przestrzegać wymogów eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji serwisowej i techniczno- ruchowej oraz czynnie uczestniczyć w przeglądach i naprawach koparkoładowarki, nauczy się współpracować z przełożonymi, zespołem pracowniczym oraz współpracującymi operatorami maszyn i urządzeń.
Drukuj do PDF