Kategorie usług
 
Menu

Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/09/10312/412171
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-02 Termin zakończenia usługi 2019-07-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia elektroenergetyczne wydane przez państwową Komisję Energetyczna powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznych
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uprawnienia mają charakter krajowy o ograniczonym terminie ważności.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Aneta Sosnowska Telefon 507124198, 895268462
E-mail a.sosnowska@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie uprawnień elektroenergetycznych do 1 kV. Absolwent szkolenia pozna zagadnienia z zakresu obsługi urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, wykonywana czynności eksploatacyjnych, gospodarki paliwowo-energetycznej, pierwszej pomocy i bhp, bezpiecznego wykonywaniem zawodu elektryka. Zdobyta wiedza , umiejętności i uprawnienia wchodzą zakres obowiązków zawodu elektryk. Kod zawodu: 741103 W zakresie kompetencji społecznych pozna znaczenie samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej i współpracy z zespołem pracowniczym, będzie potrafił współpracować z przełożonymi oraz prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Drukuj do PDF