Kategorie usług
 
Menu

PMP - przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM® (wersja 5 dniowa)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/09/17321/412170
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 153,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-29 Termin zakończenia usługi 2019-08-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon 604680605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po odbyciu tego szkolenia jego uczestnicy: - znają zasady dotyczące certyfikacji PMP®, formę i strukturę egzaminu, typowe pytania, - posiadają wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu PMP® – znają opisane w PMBOK® Guide pojęcia, procesy, metody, narzędzia, techniki, - posiadają wiedzę w zakresie Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct, wymaganego na egzaminie, - znają typową konstrukcję pytań egzaminacyjnych, potrafią sprawnie analizować i szybko odczytać sens najtrudniejszych pytań oraz poprawnie odpowiadać na nie, potrafią identyfikować i eliminować niepoprawne odpowiedzi zwłaszcza tam, gdzie poprawna wydaje się więcej niż jedna odpowiedź, - dzięki egzaminowi próbnemu są praktycznie zapoznani z tempem egzaminu, skalą trudności pytań, reakcjami swojego organizmu na wysiłek egzaminacyjny oraz potrafią wypracować własną strategię przechodzenia przez egzamin, - znają ewentualne luki w swojej wiedzy i potrafią zaplanować dalszą naukę przed egzaminem, - są kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminów PMP®. Dzięki temu uczestnik: potrafi określać, kontrolować, koordynować i udoskonalać procesów. W konsekwencji usprawnia funkcjonujące w przedsiębiorstwie procesy, systemy, rozwiązań w ramach organizacji. Kompetencja obejmuje działania z zakresu: analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kontroli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia, co w bezpośredni sposób zwiększa konkurencyjność firmy i wpływa na wzrodst rentowności wdrażanych projektów.
Drukuj do PDF