Kategorie usług
 
Menu

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) NOWY OBOWIĄZEK PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OD 2019 R. PRZEWIDZIANE PRAWEM ETAPY WDRAŻANIA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/07/10560/411789
Cena netto 440,00 zł Cena brutto 541,20 zł
Cena netto za godzinę 88,00 zł Cena brutto za godzinę 108,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-11 Termin zakończenia usługi 2019-07-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-09
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO i MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Krzywicka Telefon +48504189836
E-mail sekretariat@univers.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik zaktualizuje wiedzę o zasadach i zmianach w przepisach dotyczących prawa pracy oraz nowych rozwiązań. Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą ustalenia obowiązku tworzenia PPK, jego celu i podmiocie zatrudniającym wg. ustawy o PPK – na którym ciąży obowiązek tworzenia PPK, pozna także podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK – wyłączenia bezwzględne i warunkowe. Uczestnik dowie się o utworzeniu PPK, realizacji, obowiązkach, finansowaniu i wpłat PPK oraz przepisów karnych. Uczestnik udoskonali umiejętności samokształcenia się, kompetencji społecznych oraz poszerzy znaczenie komunikacji interpersonalnej.
Drukuj do PDF