Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Transport i logistyka".


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/07/8833/411694
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-30 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-30
Maksymalna liczba uczestników 160
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach. Studenci przygotowani są do pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu własnego przedsiębiorstw. Słuchacz po ukończeniu studiów: - posiada wiedzę z podstaw zarządzania strategicznego; - posiada pogłębioną wiedzę z logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia oraz towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa; - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania logistyką; - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach; - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu logistyki w pracy zawodowej.
Drukuj do PDF