Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/07/8833/411675
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: - najważniejszych strategii sprzedaży oraz roli menedżera zarządzającego sprzedażą i personelem sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie; - metod i technik sprzedaży pozwalających na analizę możliwości sprzedażowych firmy oraz racjonalną organizację procesu sprzedaży; - pozyska kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerów zarządzających sprzedaży; - prawnych aspektów procesu sprzedaży dylematów etycznych występujących w zespołach sprzedażowych, niepowodzeń sprzedawców i organizacji sprzedażowych; - wyznaczania celów i zadań sprzedażowych, opracowywania strategii i planów sprzedaży, rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywowania zespołu sprzedawców; - organizacji procesu sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaż; - radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych; - wykorzystania prostych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz wywierania wpływu i perswazji;
Drukuj do PDF