Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie" (edycja VI).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/07/13198/411526
Cena netto 9 900,00 zł Cena brutto 9 900,00 zł
Cena netto za godzinę 48,53 zł Cena brutto za godzinę 48,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 204
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 856 90 88
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie. Program opiera się na: 1. Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje. 2. Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach) w ramach prowadzonych warsztatów. 3. Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich. 4. Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników. 5. Przełożeniu kompetencji przywódczych na osiąganie wyników biznesowych. 6. Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy. Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami: 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 2. Certyfikat ukończenia kursu Train the Trainer 3. Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.


Drukuj do PDF