Kategorie usług
 
Menu

NIEMIECKI (POZIOM A2+) - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA- 1 SEMESTR- SPECJALISTYCZNY JĘZYK NIEMIECKI EKONOMICZNY- ZAWODOWY- 56 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM BRANŻOWYM


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/06/10316/411305
Cena netto 2 520,00 zł Cena brutto 2 520,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-11
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 72. Specjalistyczny język niemiecki ekonomiczny
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów?
Certyfikat Wirtschaftsdeutsch ÖI zawiera opis efektów uczenia się w podziale na sprawności językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?
Kursy realizowane są w Krakowie przez naszych lektorów. Walidację przeprowadzą niezależni specjaliści zatrudnieni w innym Oddziale OI. Będą to osoby do tego uprawnione, nie powiązane z kursantami. Zapewnia to warunek rozdzielności funkcji. Egzamin stworzył niezależny od nas zespół ekspertów.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
pyt 3.1: uprawnia do wykonywania danego zawodu/ prowadzenia działalności w danym zakresie
Certyfikat uzyskał rekomendację od co najmniej 5 pracodawców z branży ekonomicznej na co posiadamy stosowne potwierdzenia.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Ciećkiewicz Telefon 508875701
E-mail katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ekonomicznego języka niemieckiego kursantów. Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie sens prostych i krótkich wypowiedzi zawodowych w języku niemieckim, potrafi wyrażać zdanie na temat osób lub zdarzeń oraz wyrażać uczucia. Umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać prosto swoje doświadczenie zawodowe, czy zrelacjonować krótko aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy. Stosuje środki językowe, które pozwalają mu utrzymać rozmowę w języku niemieckim, potrafi znaleźć błędy w napisanym przez siebie tekście zawodowym. Potrafi odnaleźć się w zawodowej sytuacji społecznej adekwatnie do poziomu A2. NAZWA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO EKONOMICZNEGO NA POZIOMIE A2.


Drukuj do PDF