Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem" (edycja I).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/06/13198/411038
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 23,68 zł Cena brutto za godzinę 23,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Warunki niepewności towarzyszą od zawsze przedsiębiorcom. Różne były możliwości jej ograniczania za sprawą obserwacji, opisu, wyjaśniania i prognozowania. Przyjmuje się, że ta część niepewności, którą można oszacować wskazując ilościowo lub jakościowo wyrażone prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń, zjawisk itd. wiąże się z ryzykiem. Oznacza ono możliwość, że projektowane cele i działania nie zostaną zrealizowane w takim zakresie i na takim poziomie jakie uprzednio zakładano. Z tego powodu przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu zarządzanie ryzykiem. Wiąże się ono z ustaleniem i przewidywaniem obszarów w przedsiębiorstwie szczególnie podatnych na ekspozycję na ryzyko oraz podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania. Nastąpi wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto stworzone zostaną nowe lub doskonalone będą dotychczasowe kompetencje uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.


Drukuj do PDF