Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO".


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/06/8833/411034
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 16,67 zł Cena brutto za godzinę 16,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Studia realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwem ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów. Absolwent po ukończeniu studiów: - Posiada wiedzę z zakresu budowy i działania sieci komputerowych - Zna modele sieci komputerowych - Zna protokoły i technologie sieci komputerowych - Zna potencjalne zagrożenia występujące w sieciach komputerowych - Zna zasady etyczne niezbędne w środowisku sieciowym - Potrafi opisać model ISO/OSI, model TCP/IP oraz proces enkapsulacji - Zna podstawowe protokoły sieciowe, np. TCP, UDP, IP, ARP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP. - Zna media, urządzenia oraz technologie sieci LAN i WAN - Zna technologię Ethernet - Zna protokoły IP oraz zasady optymalizacji adresów IP - Zna protokoły routingu RIP, IGRP, EIGRP i OSPF oraz proces routingu statycznego - Potrafi opisać działanie mechanizmów VLAN, VTP i STP - Zna standardy sieci bezprzewodowych - Zna protokoły PPP, DHCP, NAT, VPN - Zna zasady stosowania mechanizmów ACL - Zna sposoby monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: - W procesie projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi potrafi wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne - Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji sprzętowej i programowej oraz innych materiałów wspomagających - Potrafi przeprowadzać symulacje i interpretować wyniki - Potrafi dostrzegać aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne podczas procesu budowy i zarządzania siecią komputerową - Potrafi zaprojektować i wdrożyć prostą sieć komputerową - Potrafi identyfikować zagrożenia i stosować zasady bezpieczeństwa w sieciach komputerowych - Potrafi opracować i prowadzić dokumentację techniczną sieci komputerowej - Potrafi analizować ruch sieciowy - Potrafi skonfigurować podstawowe funkcje routera - Potrafi zaprojektować prostą sieć komputerową - Potrafi skonfigurować protokoły routingu RIP, EIGRP oraz OSPF - Potrafi skonfigurować trasy statyczne i domyślne - Potrafi stosować zasady optymalizacji adresów IP - Potrafi zaimplementować VLAN, VTP i STP - Potrafi skonfigurować routing pomiędzy sieciami VLAN - Potrafi skonfigurować prostą sieć bezprzewodową - Potrafi skonfigurować PPP, NAT, DHCP, VPN - Potrafi monitorować oraz rozwiązywać problemy w małych sieciach komputerowych W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: - Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dziedzinie sieci komputerowych - Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole - Rozumie potrzebę konieczności doskonalenia umiejętności pracy w grupie - Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki - Ma świadomość zagrożeń i skutków wadliwie działających systemów informatycznych - Potrafi dotrzymywać terminów, jest dokładny, wnikliwy i rzetelny
Drukuj do PDF