Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Resocjalizacja i profilaktyka społeczna"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/05/8833/410785
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do organizowania i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej zarówno w instytucjach o charakterze zamkniętym, jak i w środowisku otwartym z jednostkami i grupami niedostosowanymi społecznie oraz działań profilaktyczno-wychowawczych z osobami przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego, z osobami uzależnionymi, z osobami wykazującymi trudności wychowawcze oraz wykluczonymi społecznie, a także projektowania i ewaluacji działań z zakresu profilaktyki społecznej. Słuchacz po ukończeniu studiów: - zna i rozumie istotę pracy resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej, - posiada umiejętności diagnostyczne w obszarze problemów związanych z niedostosowaniem społecznym, - zna i wykorzystuje w praktyce metody pracy z jednostkami grupami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, - potrafi tworzyć optymalne programy profilaktyczne dostosowane do odpowiednich jednostek i grup.
Drukuj do PDF