Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjną na poziomie A1 90h


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/05/13575/410760
Cena netto 9 860,00 zł Cena brutto 9 860,00 zł
Cena netto za godzinę 109,56 zł Cena brutto za godzinę 109,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-03-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Osoba do kontaktu Tomasz Wiśniewski Telefon 695996421
E-mail witom@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie potrafiła zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jej osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. Potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem,że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniej- szych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których zna Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Podniesienie kwalifikacji z języka lub uzyskanie jego podstaw, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika, poprzez nauczenie się jak największej ilości słówek z życia codziennego, oraz przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych. Umiejętności, jakie nabędzie uczestnik kursu : komunikuje się w formie ustnej i pisemnej z użyciem podstawowego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych, osobistych i czynności życia codziennego.
Drukuj do PDF