Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy".


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/05/8833/410646
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji w dziedzinie BHP pozwalających na ich zatrudnienie na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). Program studiów umożliwia również uzyskanie Certyfikatu Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W zakresie Wiedzy słuchacz: - ma wiedzę o z zakresu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach. - ma pogłębioną wiedzę z zakresie prawa ochrony pracy. - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku pracy. - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą profilaktyki środowiska pracy. - ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania w warunkach ekstremalnych i kryzysowych. - ma wiedzę na temat organizacji i zasad funkcjonowania systemów ratownictwa w organizacjach. - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą analizy przyczyn i okoliczności wypadków w środowisku pracy traktowanym jako źródło zagrożeń. W zakresie Umiejętności słuchacz: - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu BHP do analizy konkretnych zjawisk z tego obszaru zarządzania. - potrafi kompleksowo oceniać ryzyka występujące w danych obszarach środowiska pracy i je minimalizować. - potrafi właściwie analizować przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i zastosować środki zapobiegawcze. - potrafi prawidłowo zorganizować zakładowy system ratownictwa i kontrolować jego funkcjonowanie. - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy. - umie wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu BHP. - posiada umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi związanymi z wystąpieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy. W zakresie Kompetencji społecznych słuchacz: - ma kompetencje niezbędne do zarządzania BHP w przedsiębiorstwach oraz instytucjach w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; bieżącego monitorowania stanu BHP, przestrzegania przepisów i zasad BHP; eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych; metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP. - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pełnieniem funkcji inspektorów/specjalistów ds. BHP w organizacjach. - ma świadomość posiadanej wiedzy oraz rozumie potrzebę jej stałego pogłębiania i aktualizacji. - potrafi współdziałać i pracować w grupie. - uczestnicząc w przygotowaniu projektów potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Drukuj do PDF