Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych (podstawowy + specjalistyczny cysterny + klasa 1 i 7) z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/05/7767/410588
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 44,83 zł Cena brutto za godzinę 44,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 58
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-10 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-09
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
ADR (podstawowy + specjalistyczny: cysterny, klasy 1 i 7)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"
Osoba do kontaktu Teresa Idzik Telefon 785184785
E-mail oskwiraz@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
nabycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpieczny ADR P, SC, 1 i 7
Drukuj do PDF