Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Inspektor Ochrony Danych" Z certyfikatem potwierdzającym kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/04/8833/409997
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 17,50 zł Cena brutto za godzinę 17,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu: - Obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzanych reformą Unii Europejskiej, - Sposobów zabezpieczenia danych osobowych. - Przygotowania się do kontroli UODO, - Praktycznego tworzenia dokumentów w kontekście RODO, - Przeprowadzenia podstawowej analizy bezpieczeństwa systemu informacyjnego, - Odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.


Drukuj do PDF