Kategorie usług
 
Menu

Operator maszyn budowlanych (2 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), prawo jazdy kat.C+E, szkolenie okr. w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E oraz D,D+E,D1,D1+E, ADR-P, ADR-C, nalewaki, HDS, wózki widłowe opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/03/14017/409781
Cena netto 17 000,00 zł Cena brutto 17 000,00 zł
Cena netto za godzinę 48,85 zł Cena brutto za godzinę 48,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 348
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-07
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Uprawnienia nadaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Starosta wydaje prawo jazdy kat. C+E oraz uprawnienia na poj.uprz. - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek, HDS).
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po przeprowadzeniu walidacji uczestnik uzyska uprawnienia stanowiskowe - operator 2 z 4 maszyn do wyboru
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn budowlanych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyn budowlanych oraz występujących w nich układów - w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych. Zakres omawianego szkolenia obejmuje treści zawarte w trzech przedmiotach programowych. Ponadto finalizuje ono cykl szkoleniowy dla uzyskania uprawnień dla operatora 2 z 4 maszyn do wyboru (Koparkoładowarka kl. III, Ładowarka kl. III, Koparka kl. III, Walec kl. II) - zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.) zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). Uczestnik szkolenia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywania zadań operatora urządzeń transportu bliskiego (wózek, HDS). - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - wykonywania zadań na stanowisku kierowy samochodu ciężarowego z przyczepą, - prowadzenie samochodów uprzywilejowanych bądź przewożących wartości pieniężne.


Drukuj do PDF