Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Rachunkowość i controlling zarządczy".


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/03/8833/409678
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest uświadomienie słuchaczom, że proces zarządzania operacyjnego i strategicznego przedsiębiorstwem to nie jest zbiór przypadkowych decyzji opierających się na intuicji. Zarządzanie to zintegrowany proces podejmowania decyzji w zakresie planowania, organizowania, kontrolowania, motywowania oraz korygowania oparty na wiedzy i możliwości przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o analizę ryzyka. Jednym z istotnych elementów tak rozumianej funkcji zarządzania jest planowanie (rozumiane w języku fianansów jako budżetowanie), oparte na rachunku kosztów oraz kontrolowanie (nazywane controllingiem). Studia o tym profilu przybliżą słuchaczom zagadnienia w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i starategicznych lub pozwolą je porzeżyć, a tym samym przyczynić się do wniesienia wartości dodanej dla poprawy efekywności przedsiębiorstwa. Słuchacz po ukończeniu studiów, w zakresie wiedzy: - rozumie istotę rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, budżetowania i controllingu oraz ich charakter jako wiedzy interdyscyplinarnej, -ma wiedzę na temat metod i narzędzi rachunku kosztów, budżetowania i controllingu, - identyfikuje zależności pomiędzy rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, a controllingiem. W zakresie umiejętności: - potrafi zastosować narzędzia rachunku kosztów, budżetowania i controllingu w praktyce. Potrafi zidentyfikować kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa, które powinny być poddane procesom budżetowania i controllingu, - potrafi sporządzić budżet w oparciu o informacje pozyskane z rachunkowości zarządczej dla kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, zidentyfikować w ramach controllingu odchylenia od budżetu, wydać rekomendacje w tym zakresie. W zakresie kompetencji: - posiada kompetencje w zakresie sprawowania funkcji kierowniczych na stanowisku controllera, -rozumie i potrafi wykazać istotne funkcje, zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z budżetowaniem i controllingiem.
Drukuj do PDF