Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Studia podyplomowe "Kadry i płace w praktyce organizacji"


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/03/8833/409473
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych "Kadry i płace w praktyce organizacji" jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu: - administrowania i zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem planowania i systemów motywowania i efektywności zarządzania personelem; - obowiązków pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowo – płacowe z zakresu szeroko pojętego stosunku pracy oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy przysługujących pracownikowi w okresie jego trwania; - problematyki podatkowej w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych; - interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; - w pogłębionym stopniu zna regulacje w zakresie prawa pracy, wynagradzania, ubezpieczeń, podatków oraz prowadzenia; - przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej; - posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; - posiada wiedzę w zakresie informatycznych programów i narzędzi wspomagających procesy kadrowe w organizacji; - zna zasady i regulacje ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej; - dokonuje obserwacji, analiz i interpretacji oraz opisuje zjawiska organizacyjne, ekonomiczne oraz społeczne zachodzące w organizacji i na tej podstawie rekomenduje adekwatne rozwiązania naprawcze; - stosuje instrumenty rachunkowości finansowej w poszczególnych działaniach kadrowych (wynagradzanie, podatki, ubezpieczenia, szacowanie efektywności zzl); - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego własnego i współpracowników oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF