Kategorie usług
 
Menu

Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego na praktycznych przykładach - online


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/31/12433/408632
Cena netto 2 592,00 zł Cena brutto 2 592,00 zł
Cena netto za godzinę 40,50 zł Cena brutto za godzinę 40,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-11
Maksymalna liczba uczestników 33
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego według najnowszych zmian w przepisach prawa. Uczestnik szkolenia pogłębi posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych umożliwi mu zapoznanie się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym, oraz pozwoli na przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. Usługa e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym w oparciu o wydzierżawioną platformę. Efekty szkolenia to: W zakresie wiedzy: - pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, PIT, CIT, VAT), rachunkowości, prawa przedsiębiorców, - znajomość elementów kodeksu pracy i ubezpieczeń społecznych - Znajomość praktycznych elementów MSR - zapoznanie się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym W zakresie umiejętności: -umiejętność pracy jako kierownik biura rachunkowego W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.
Drukuj do PDF