Kategorie usług
 
Menu

"Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie" (edycja V).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/13198/408312
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 4 600,00 zł
Cena netto za godzinę 28,75 zł Cena brutto za godzinę 28,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie" stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Program studiów uwzględnia zmiany prawne wywołane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych, które weszły w życie w maju 2018 roku. Studia odbywają się pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Celem proponowanych studiów jest: a) zapoznanie słuchaczy z unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami informatycznymi gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w biznesie, b) nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązujących i wprowadzonych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie, c) nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w biznesie, d) zapoznanie słuchaczy z wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w biznesie, e) nabycie przez słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyboru i rekomendowania optymalnych rozwiązań.
Drukuj do PDF