Kategorie usług
 
Menu
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Lider Przyszłości TERAZ


Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408218
Cena netto 6 085,00 zł Cena brutto 6 085,00 zł
Cena netto za godzinę 35,79 zł Cena brutto za godzinę 35,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 170
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-18 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Akademia powstała dla tych menadżerów, którzy funkcjonują na swoim rynku zawodowym, mają doświadczenie w swojej profesji, przeszli już sporo szkoleń, wciąż chcą wzrastać, ale mają poczucie, że ciężko im znaleźć, w zalewie szkoleń do siebie podobnych, czegoś wyjątkowego, na adekwatnym dla nich poziomie zaawansowania, co pozwoli im na własny, głęboki rozwój, znaczące poszerzenie swoich kompetencji przywódczych, faktyczną stymulację, postęp, bodziec pozwalający im realizować ambitne cele w złożonym, dynamicznie się zmieniającym środowisku wewnętrznym i zewnętrznym ich firmy. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są przekazywane zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik nabędzie wiedzę o odkryciu głębokich, podświadomych mechanizmów decydujących o jakości i skuteczności procesów komunikacji i budowania relacji z grupą. Uczestnik wie jak świadomie zarządzać strukturą procesu grupowego. Uczestnik poznaje zasady komunikacji w ujęciu transpersonalnym. Uczestnik wie jak można dzielić typy osobowości. Uczestnik wie czym jest świadoma uważność i jak z niej korzystać, by wzmacniać motywację, odporność psychiczną, efektywność. Uczestnik wie czym jest konflikt, jakie są jego rodzaje. Uczestnik uświadamia sobie znaczenia psychoneurologicznych procesów zachodzących w ludzkich mózgach w trakcie spotkania, prezentacji, wystąpienia; Uczestnik wie jak pracować z celem inaczej, niż w oparciu zwykle prezentowane i nauczane sposoby. Uczestnik wie jak zarządzać sobą w roli przywódcy. Umiejętności: Uczestnik nabędzie umiejętność jak budować grupę i jak ją rozwijać. Uczestnik posiada umiejętność wpływania na procesy grupowe. Uczestnik posiada umiejętność efektywnego stosowania adekwatnych stylów komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezależnie od tego z kim masz do czynienia. Uczestnik umie rozpoznawać typy osobowości innych ludzi. Uczestnik umie zarządzać emocjami własnymi i wpływać na emocje innych. Uczestnik umie zarządzać konfliktem. Uczestnik zna skuteczne technik i narzędzia wystąpień publicznych. Uczestnik potrafi pracować z celami. Kompetencje: Uczestnik świadomie zarządza własnymi emocjami, tworzy atmosferę zaufania. Uczestnik ma większy wpływ na to co się dzieje w relacjach z ludźmi i do czego to prowadzi. Uczestnik potrafi wpływać na wzrost efektywności kontaktów ze współpracownikami, klientami, partnerami w biznesie. Uczestnik ma świadomość procesów relacyjnych. Uczestnik świadomie zarządza własnymi emocjami, tworząc atmosferę zaufania. Uczestnik ma zdolności motywowania innych – nowy paradygmat motywacji. Uczestnik świadomie zarządza sobą w roli przywódcy.
Drukuj do PDF