Kategorie usług
 
Menu

Kurs masażu relaksacyjnego z technikami SPA- moduł I


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/10312/408205
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 175,00 zł Cena brutto za godzinę 175,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-06 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-30
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Milena Jaroszuk Telefon 089 527 77 69
E-mail olsztyn@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie technik wykonywania masażu relaksacyjnego. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie • znał budowę ciała człowieka • posiadał wiedzę z zakresu wskazań przeciwwskazań do stosowania masażu • znał i stosował podstawowe techniki masażu • potrafił samodzielnie wykonać masaż relaksacyjny, masaż twarzy, masaż gorącymi kamieniami i masaż w gorącej czekoladzie. W zakresie kompetencji społecznych ma umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej i współpracy z zespołem pracowniczym, potrafi współpracować z przełożonymi oraz prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF