Kategorie usług
 
Menu

"Logistyka w przemyśle 4.0." (edycja I).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/13198/408059
Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 4 900,00 zł
Cena netto za godzinę 29,88 zł Cena brutto za godzinę 29,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 164
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe Logistyka w przemyśle 4.0. to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0., który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych, a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne środowisko produkcyjno-logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami. Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt). Cele kształcenia: 1. Przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania metod prognozowania popytu. 2. Praktyczne poznanie i rozumienie mechanizmów tworzenia prognoz. 3. Poznanie sposobów optymalizacji przepływu materiałów w magazynie w celu zwiększenia wydajności operacji magazynowych. 4. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 5. Poznanie sposób identyfikacji wąskich gardeł, nieprawidłowości oraz optymalizacja procesów w celu zwiększenia ich wydajności. 6. Poznanie sposób oceny efektywności procesów. 7. Umiejętność planowania produkcji. 8. Nabycie praktycznych umiejętności mapowania i modelowania procesów. 9. Analiza procesów przy pomocy wybranych technik i programów informatycznych. 10. Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem holistycznym w logistyce i łańcuchach dostaw.
Drukuj do PDF