Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość samodzielnego księgowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/29/12433/407846
Cena netto 1 735,00 zł Cena brutto 1 735,00 zł
Cena netto za godzinę 38,56 zł Cena brutto za godzinę 38,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2019-10-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel kursu "Rachunkowość samodzielnego księgowego": kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku. Usługa e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym. Efekty szkolenia to: W zakresie wiedzy: - znajomość najważniejszych zagadnień z rachunkowości (w tym m.in. środków i aktywów pieniężnych, rozrachunków krótkoterminowych, zapasów, aktywów trwałych, kapitałów własnych, zobowiązań i rezerw na zobowiązania, kosztów, produktów, gotowych, sprawozdań finansowych) - znajomość najważniejszych zagadnień podatków (Ordynacji podatkowej, podatku PIT, VAT i CIT) - znajomość najważniejszych zagadnień z ubezpieczeń społecznych W zakresie umiejętności: - umiejętność wykonywania zawodu samodzielnego księgowego W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.
Drukuj do PDF