Kategorie usług
 
Menu

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I OKREŚLENIE LUK KOMPETENCYJNYCH KADRY MENADŻERSKIEJ


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/29/7118/407815
Cena netto 6 150,00 zł Cena brutto 7 564,50 zł
Cena netto za godzinę 205,00 zł Cena brutto za godzinę 252,15
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-08-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-30
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Osoba do kontaktu Aleksandra Gutowska Telefon 730755444
E-mail szkolenia@orylion.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem stanu bieżącego i stanu pożądanego, do którego firma dąży. Wskazane w Diagnozie działania i kompetencje, które są szczególnie istotne w realizacji celów strategicznych firmy oraz celów krótko i długoterminowych, przyczyni się do zbudowania świadomości biznesowej oraz świadomego uczestnictwa w działaniach rozwojowych, co przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Głównym celem Diagnozy rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych z województwa mazowieckiego i lubelskiego poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Diagnoza będzie jasno określała potrzeby edukacyjne grupy docelowej w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich, poprzez analizę strategiczną przedsiębiorstwa oraz analizę kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
Drukuj do PDF