Kategorie usług
 
Menu

Angular in Space Kierunek Kariera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/28/17242/407269
Cena netto 1 992,00 zł Cena brutto 2 450,16 zł
Cena netto za godzinę 83,00 zł Cena brutto za godzinę 102,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-24 Termin zakończenia usługi 2019-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-23
Maksymalna liczba uczestników 11
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu tbprojects Tomasz Borowski
Osoba do kontaktu Tomasz Borowski Telefon +48517451608
E-mail info@angular-in-space.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami frameworka Angular, TypeScriptu, RxJS oraz testowania aplikacji Angular, które umożliwią im poprawne tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych, realizację projektów informatycznych o większej złożoności oraz osiągnięcie wysokiej niezawodności implementowanego oprogramowania. Zakładane efekty uczenia się zostały szczegółowo opisane poniżej.


Drukuj do PDF