Kategorie usług
 
Menu

Efektywne negocjacje i prowadzenie rozmów z klientami - doradztwo w zakresie wpływania na klienta wraz ze wsparciem po zakończonej usłudze.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406430
Cena netto 5 440,00 zł Cena brutto 6 691,20 zł
Cena netto za godzinę 777,14 zł Cena brutto za godzinę 955,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2019-09-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest nabycie przez uczestnika usługi doradczej wiedzy z zakresu prowadzenia rozmów z klientem zakończonych pozytywnym zamknięciem transakcji. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli podnieść poziom wiedzy i poznać nowe techniki związane z prowadzeniem rozmów z klientem, tak aby dokonać sprzedaży oferowanych usług lub towarów. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej nastąpi wzrost obrotów ze sprzedaży uczestnika do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej wzrost sprzedaży przez uczestnika szkolenia oferowanych towarów lub usług do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy i poznania nowych technik związanych ze sprzedażą R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez uczestnika towarów lub usług do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu wpływania na stan emocjonalny klienta. 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik budowania dystansu do siebie. 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik zaciekawania sobą klienta. 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik budowania podobieństwa. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik budowania zaufania. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb i problemów klienta. 7. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu demografii i psychografiki klienta w tym analizy potrzeb pokoleń Y, X, BB. Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego wpływania na stan emocjonalny klienta. 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania dystansu do siebie. 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego zaciekawania sobą klienta. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania podobieństwa. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowania zaufania. 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego diagnozowania potrzeb i problemów klienta. 7. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego analizowania demografii i psychografiki klienta w tym analizy potrzeb pokoleń Y, X, BB. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego wpływania na stan emocjonalny klienta.. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania dystansu do siebie. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie zaciekawania sobą klienta. 4. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania podobieństwa. 5. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania zaufania. 6. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania potrzeb i problemów klienta.
Drukuj do PDF