Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie wprowadzania technik sprzedaży dostosowanych do profilu firmy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406429
Cena netto 5 440,00 zł Cena brutto 6 691,20 zł
Cena netto za godzinę 777,14 zł Cena brutto za godzinę 955,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-05 Termin zakończenia usługi 2019-09-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-04
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest doradztwo w zakresie wprowadzenia indywidualnych technik sprzedaży dostosowanych do profilu i działalności firmy korzystającej z doradztwa indywidualnego. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli na wprowadzenie indywidualnych technik sprzedaży dostosowanych do profilu i działalności firmy korzystającej z usługi. Dzięki udziałowi w tej usłudze doradczej nastąpi wzrost obrotów ze sprzedaży uczestnika do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej wzrost sprzedaży przez uczestnika szkolenia oferowanych towarów lub usług do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy i poznania nowych technik związanych ze sprzedażą R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu sprzedaży oferowanych przez uczestnika towarów lub usług do 10% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy strategii w oparciu o teorię błękitnego oceanu. 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy języka korzyści - technika perswazyjnego komunikatu. 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy ROI zwrot z inwestycji - technika prezentowania wartości produktu. 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik: zbijania obiekcji i radzenia sobie z wątpliwościami klienta. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu technik definiowania produktu. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu komunikowania się z klientem (dostosowanie do języka odbiorcy). Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej budowy strategii w oparciu o teorię błękitnego oceanu. 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej udowy języka korzyści - technika perswazyjnego komunikatu. 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnej budowy ROI zwrot z inwestycji - technika prezentowania wartości produktu. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego wykorzystania technik: zbijania obiekcji i radzenia sobie z wątpliwościami klienta. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego definiowania produktu. 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego tworzenia wzorów komunikowania się z klientem (dostosowanie do języka odbiorcy). Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie technik perswazyjnych komunikatów kierowanych do klienta. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie technik prezentowania wartości oferowanych produktów lub usług. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia indywidualnych negocjacji (zbijanie obiekcji). 4. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie rozwiewania wątpliwości klienta w trakcie negocjacji lub rozmów sprzedażowych. 5. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie dostosowania języka komunikatu do odbiorcy (klienta).
Drukuj do PDF